beztlenowy


beztlenowy
beztlenowy {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'niezawierający tlenu' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'mogący żyć bez tlenu': {{/stl_7}}{{stl_10}}Bakterie beztlenowe. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • beztlenowy — 1. «nie zawierający tlenu» Komora beztlenowa. 2. «żyjący bez tlenu» Bakterie beztlenowe …   Słownik języka polskiego

  • alkoholowy — «będący alkoholem, zawierający alkohol, wywołany alkoholem» Napoje alkoholowe. Podniecenie, upojenie, zamroczenie, zatrucie alkoholowe. Psychozy alkoholowe. ∆ Fermentacja alkoholowa «beztlenowy, enzymatyczny rozkład cukrów na alkohol etylowy i… …   Słownik języka polskiego

  • masłowy — przym. od masło ∆ bot. Drzewa masłowe «tropikalne gatunki drzew, których nasiona zawierają tłuszcze, jadane przez tubylców oraz stanowiące surowiec eksportowany do Europy do produkcji margaryny i mydła» ∆ chem. Fermentacja masłowa «beztlenowy… …   Słownik języka polskiego

  • mlekowy — przym. od mleko (zwykle w zn. 1) ∆ chem. Cukier mlekowy → laktoza ∆ Fermentacja mlekowa «beztlenowy proces rozkładu cukrów prostych na kwas mlekowy; wywoływany przez enzymy różnych drobnoustrojów, wyzyskiwany np. w przetwórstwie mleka i w… …   Słownik języka polskiego

  • fermentacja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, lm D. fermentacjacji {{/stl 8}}{{stl 7}} beztlenowy proces rozpadu cukrów dokonujący się pod wpływem enzymów wytwarzanych przez mikroorganizmy (drożdże, bakterie, pleśnie) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Fermentacja… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień